Chính Sách Bảo Hành

GIÁI THÍCH TRƯỜNG HỢP CÒN NGUYÊN RI TRƯỜNG HỢP QUÍ KHÁCH ĐÃ BÁN LÈ
LỖI KĨ THUẬT  SẢN PHẨM BỊ HỞ KEO, BUNG ĐẾ, BONG TRÓC, GÃY KHÓA…..KHI CHƯA SỬ DỤNG THU HỒI NGUYÊN RI, ĐỔI MỚI NGUYÊN RI HOẶC TRỪ TIỀN ĐƠN SAU, HOẶC HOÀN TRẢ TIỀN MẶT. THU HỒI ĐÔI BỊ LỔI, BẢO HÀNH VÀ GỬI LẠI KHÁCH.
SẢN PHẨM BỊ HỞ KEO, BUNG ĐẾ, BONG TRÓC, GÃY KHÓA…..KHI ĐANG SỬ DỤNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU.